Begrippenlijst

Begrippenlijst

Appreciatie

Wanneer een forex valuta-paar ‘apprecieert’ stijgt het in waarde als reactie op de marktvraag.

Ask Price

De ask price (vraagprijs) ook wel 'laatprijs' genoemd is de prijs waarvoor handelaren de basismunteenheid kunnen kopen.

Aussie

Is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: AUD/USD.

Base Currency

De base currency (basisvaluta) is de eerste munteenheid in het paar. De waarde ervan is vastgesteld ten opzichte van de waarde van de counter currency. Bijvoorbeeld als de prijs van een EUR/USD pair 1.0632 is , dan is de EUR de base currency en de waarde ervan is 1.0632 USD.Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (USD in het bovenstaande voorbeeld) wordt de variabele valuta genoemd.

Basis Valuta

De basisvaluta (base currency) is de eerste munteenheid in het paar. De waarde ervan is vastgesteld ten opzichte van de waarde van de counter currency. Bijvoorbeeld als de prijs van een EUR/USD pair 1.0632 is , dan is de EUR de base currency en de waarde ervan is 1.0632 USD. Als u EUR koopt, betaalt u in USD, en wanneer u EUR verkoopt, ontvangt u USD. De andere valuta (USD in het bovenstaande voorbeeld) wordt de variabele valuta genoemd.

Bear

Een Bear market is a pessimistische markt met dalende prijzen. Een forex-belegger die denkt dat de prijzen gaan dalen. Een bearish markt is een markt met dalende prijzen, terwijl een bear-markt aangeeft dat de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gedaald.

Besmetting

Besmetting is wanneer een economische crisis zich verspreidt van de ene markt naar de andere noemt men dit besmetting.

Bid Price

De bid price is de prijs waarvoor handelaren de base currency kunnen verkopen. Voor Forex beleggingen is dit de prijs waartegen u de handels-/basisvaluta (eerst vermeld) kunt verkopen door de prijsvaluta van het paar te kopen. Als je denkt dat de waarde van de EUR zal dalen dan kun je ervoor kiezen deze te verkopen voor USD tegen de prijs welke vermeld staat in de bid quote.

Broker

Broker is een Engelse term en in het Nederlands komt "effectenmakelaar" nog het dichtste in de buurt. De term beurshandelaar geldt voor beide rollen, broker zowel als dealer, en maakt het onderscheid niet. De term broker slaat overigens zowel op een persoon als op een bedrijf. De broker als persoon is degene die actief handelt, de broker als bedrijf is degene die de handelaren (plus ondersteunend personeel) in dienst heeft.
Een broker is een lid van de beurs die uitsluitend in opdracht van anderen werkt. De broker neemt opdrachten aan van andere partijen zoals particuliere klanten en van institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hij kan als "makelaar" een koper en een verkoper bij elkaar brengen, of een grote order zelf uithandelen op de beurs. Een broker kan actief zijn in alle financiële producten zoals aandelen, opties en obligaties. Het is de broker ten strengste verboden om voor eigen rekening en risico op de beurs te handelen. Een broker haalt zijn inkomsten uit de commissie op de transacties en heeft zelf geen belang bij de richting van de beurs.

Bull

Een Bull market is een optimistische markt met stijgende prijzen.Een belegger die denkt dat de prijzen gaan stijgen. Een bullish markt is een markt met stijgende prijzen, terwijl een bull-markt aangeeft dat de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gestegen.

Cable

Ook wel Sterling genoemd. Is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: GPB/USD paar

Candlestick

De Candlesticks zijn afkomstig uit Japan en werden in de rijsthandel gebruikt. Pas eind jaren tachtig werden ze populair onder de Technische Analisten. Het dikke gedeelte van de candlestick, het lichaam genoemd, stelt de open en de slotkoers voor. Als de opening hoger is dan het slot is het lichaam gevuld. Als de opening lager is dan het slot is het lichaam open. De dunne lijnen boven en onder het lichaam, schaduwen genoemd, stellen de hoogste en laagste koers voor. Als er Candlesticks ontstaan in een grafiek duidt dit op een sterke beweging van een koers in positieve of negatieve richting. De koersen veranderen dan zo snel een richting op dat er in grafieken lange pilaren ontstaan. Het ontstaan een candlestick is vaak een reden om snel in te stappen op die trend.

Counter Currency

De counter currency is de tweede valuta in het currency pair. De waarde is bepaald op basis van de base currency waarde. Bijvoorbeeld, in het dit paar EUR/USD, is de counter currency de USD.

Cross Rate

Een waarde die bestaat uit een valuta genoteerd tegen een valuta die niet de USD is. De waarde wordt bepaald door de individuele koersen van de twee valuta's ten opzichte van de USD

Cross Currency

Dit zijn valutaparen waar de dollar niet in voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn: EUR/GBP, AUD/ CHF, EUR/JPY, GBP/JPY enz. Omdat bij deze valutaparen de liquiditeit minder is (omdat er minder in gehandeld wordt) is de spread hoger.

Currency Pair

De twee currencies (2 munteenheden) waar de koers uit bestaat. De ene munteenheid wordt gekocht, en de andere is verkocht op het zelfde moment.

Day Trading

Day Trading is het kopen en verkopen van forex op de forex-markt op één en dezelfde dag.

Depreciatie

Wanneer een forex valuta-paar ‘deprecieert’ daalt het in waarde als gevolg van marktkrachten.

FED

De FED is een afkorting voor Federal Reserve, de centrale bank van de USA. De FED doet mededelingen met betrekking tot het financiële beleid van de U.S.A. en dit kan van grote invloed zijn op de forex markt.

Fluctuatie

Fluctuatie is een ander woord voor verschillen of veranderingen in de koers van een forex valutapaar.

Forex

Forex staat voor 'Foreign Exchange' en betreft de handel in buitenlandse valuta. De handel is gebaseerd op het kopen van één valutasoort en het verkopen van een andere. Met Forex kan men valuta verhandelen en geld verdienen (of verliezen) door (verkeerd) te voorspellen welke valuta binnen een bepaald tijdsbestek in waarde zal stijgen ten opzichte van een of meerdere andere valuta. Forex beleggers nemen vaak grote posities in die ze binnen één dag of enkele dagen weer van de hand doen, om zo te profiteren van kleine prijsveranderingen. Deze grote posities worden ingenomen door middel van 'leverage' (hefboom), hierdoor is het mogelijk om met een klein startkapitaal grote winsten te maken. Forex handel is nauw verwant aan de handel in aandelen en opties.

Fundamentele Analyse

Deze analyse richt zich op de macro-economische factoren die de waarde van een munteenheid beinvloeden.

FX

FX is afkorting van het Engelse forex, wat op haar beurt weer de korte omvattende titel is van de internationale valutamarkt.

Hedging

Het kopen en en verkopen van forex valuta-paren waarbij het ene valuta-paar het risico van het andere valuta-paar beperkt.

Kiwi

Kiwi is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: NZD/USD.

Leverage

Leverage (hefboom) is een lening van je forex-broker die het mogelijk maakt om met een klein beleggerskapitaal te handelen. Dit kan je winst verhogen, maar het verhoogt ook jouw risico. Leverageis het gebruik van geleend geld (vreemd vermogen) om het verwachte rendement van het eigen vermogen te verhogen (in het Nederlands ook wel 'hefboomeffect' genoemd). Leverage wordt gemeten als de verhouding van de totale rentedragende schuld t.o.v. de totale activa. Hoe groter de rentedragende schuld, hoe groter de financiële hefboomwerking of 'versnelling'. Die kan zowel positief als negatief uitpakken.

Long

Going long betekent dat je speculeert op een stijging van de base-currency. Je koopt hierbij de base-currency.

Loonie

Loonie is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar USD/CAD

Lot

Lot is de standaard unit waarmee je handelt. Één unit staat gelijk aan 100,000 units van de base currency, een mini lot staat gelijk aan 10,000 units, en een micro lot staat gelijk aan 1,000 units.

Majors / Minors

Majors / Minors zijn de meest verhandelde valuta’s (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD en AUD) worden aangeduid als Majors en de minder vaak verhandelde valuta’s zijn vanzelfsprekend minors.

Margin

Margin is het minimale bedrag wat je moet betalen voor een transactie. Forex Trading op margin verhoogt je koopkracht maar het kan ook je verliezen vergroten. Wanneer je een positie opent wordt automatisch een deel van je inzet apart gezet als marge. Dit is om eventuele koersdalingen op te vangen, de hefboom bepaalt de benodigde margin.

Order

Dit is de instructie van een forex trader aan de forex broker met betrekking tot kopen of verkopen van een bepaald valuta-paar.

Open order

Dit is een order die meteen wordt uitgevoerd op het moment dat de markt naar een bepaalde prijs beweegt.

Open positie

Een open positie is een handelstransactie die nog niet is verrekend met een fysieke betaling of nog niet is teruggedraaid.

Pip

Pip is de kleinste prijs toename in het laatste cijfer in de koers en is meestal het vierde cijfer achter de komma.

Price trend

Price Trend is een consistente lijn van currency prices in een bepaalde richting. Handelaren proberen trends te ontdekken in deze trend om hun kansen te vergroten.

Positie openen

Dit is het kopen / verkopen van één of meerdere lots op de forex-markt. Bijvoorbeeld: je opent een positie door 5 micro-lots EUR/GBP te kopen

Rate

Rate of quote, is de prijs van een munt in termen van een andere.

Risk Capital

Risk Capital is het geldbedrag dat een handelaar zich kan veroorloven zonder het risico te lopen zijn huidige levensstijl te moeten veranderen.

Short Position

Going short betekent dat je speculeert op een daling van de base-currency. Je verkoopt hierbij de base-currency.

Spread

De spread is het verschil tussen de bid (bied) en de ask price (vraagprijs). Dit verschil is de winst van de broker. Wanneer de bidprice voor EUR/USD 1.05942 en de ask-price 1.05948 dan is de spread 6 pips.

Support

Support levels zijn prijs levels waar de koers niet makkelijk onder komt. Op dat moment neemt het aantal kopers namelijk toe ten opzichte van het aantal verkopers

Standaard lot

Standaard lot is de eenheid op de forex-markt en komt overeen met 100.000 units van een currency. Er zijn tegenwoordig ook mini-lots (10.000 units) en het micro-lots (1.000 units).

Startkapitaal

Startkapitaal is het bedrag of ‘kapitaal’ waar je mee begint met forex trading.

Stop Loss

Een van te voren ingestelde opdracht die er voor zorgt dat een positie wordt gesloten om te voorkomen dat je grote verliezen maakt. Hiermee bepaal je vooraf of tussentijds hoeveel verlies je maximaal wilt lijden op een bepaalde positie. Het is verstandig om altijd met een stoploss te werken.

Swissy

Swissy is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar USD/CHF.

Take Profit

Een van te voren ingestelde opdracht die er voor zorgt dat een positie wordt gesloten om eventueel winst vast te stellen. Hiermee bepaal je vooraf of tussentijds hoeveel winst je wilt op een bepaalde positie. Veel forex-traders doen dit instellen om te voorkomen dat ze door angst of hebberigheid te vroeg uitstappen. Voor beginnende forex-traders is het verstandig om altijd met een take profit te werken, om zodoende de emoties uit te schakelen.

Technical Analyse

Deze analyse richt zich op de trends van een valuta-paar. Het gaat er vanuit dat toekomstige bewegingen kunnen worden voorspelt op basis van het verleden.

Trading

Een forex trading platform is een softwarepakket, waarmee forex traders via internet forex transacties kunnen uitvoeren.

Trend

Wanneer de koers van een currency pair duidelijk omhoog of omlaag gaat dan spreken we van een trend. Wanneer de koers omhoog gaat dan spreken we van een uptrend en wanneer de koers omlaag gaat dan spreken we van een downtrend.

Trend Reversal

Er is sprake van een trend reversal wanneer de oorspronkelijke trend wordt doorbroken en de koers in de tegenovergestelde richting gaat van de oorspronkelijke trend.

Welkomstbonus

De welkomstbonus is een bonus in de vorm van extra geld, gratis aandelen of transactie tegoed of zelfs een gratis startkapitaal zijn vormen van welkomstbonussen van online brokers.

Win Ratio

De ratio van het aantal winstgevende trades ten opzichte van het aantal verliesgevende trades. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hoeveel geld er is gewonnen of verloren.
Win ratio = Winstgevende trades / Verliesgevende trades

Start nu met handelen

Nu u alle begrippen weet kunt u aan de slag met handmatig handelen of automatisch handelen

arrow_drop_up arrow_drop_down