Disclaimer

Alle financiële producten die met een hefboomeffect worden verhandeld, houden een grote mate van risico in voor uw kapitaal. Zorg ervoor dat je deze risico’s volledig begrijpt en win indien nodig onafhankelijk advies in. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. e-Forex.nl is een informatieve website over social trading en forex trading. 

Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven, maar wij verstrekken geen beleggingsadvies of ander financieel advies. Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze website zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch e-Forex.nl, noch haar eigenaar kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan.