6 augustus 2021 

Vermogensbelasting over spaargeld: dit moet je weten

Inhoudsopgave

[[showindex]]

Wanneer geldt de vermogensbelasting over spaargeld?

We betalen over allerlei zaken belasting. Spaargeld is daarop geen uitzondering. Over spaargeld moet vermogensbelasting betaald worden. Deze valt samen met alle andere inkomsten uit box 3, waaronder inkomsten uit beleggen. Niet iedereen hoeft echter vermogensbelasting over spaargeld te betalen. Er geldt namelijk een belastingvrijstelling op spaargeld. Deze verschilt jaarlijks. In 2021 bedraagt deze vrijstelling 50.000 euro (of 100.000 euro met een fiscaal partner). Beschik je over minder dan dit bedrag in box 3? Dan betaal je geen vermogensbelasting.

Hoe hoog is de vermogensbelasting over spaargeld?

De heffing van de vermogensbelasting vindt plaats in box 3 (sparen en beleggen). Die is onderverdeeld in drie schijven, welke vervolgens weer onderverdeeld is in twee klassen.

De schijven zijn (in 2021) als volgt:

Schijf 1: tot €50.001
Schijf 2: vanaf € 50.001 tot € 950.001
Schijf 3: vanaf € 950.001

Klinkt dit verwarrend? Geen zorgen, het schijvensysteem klinkt gecompliceerder dan het in werkelijkheid is. Afhankelijk van hoeveel spaargeld je hebt, wordt jouw vermogen in een schijf geplaatst. Heb je bijvoorbeeld na aftrek van de belastingvrijstelling 100.000 euro spaargeld? Dan valt dit onder schijf 2.

Bij het berekenen van de vermogensbelasting over spaargeld is het fictief rendement van belang. De overheid rekent erop dat jij rendement over je spaargeld ontvangt uit sparen en beleggen. Dat is natuurlijk vaak niet het geval. Er is dan ook veel kritiek op dit stelsel, maar het is nog steeds in stand. Voor iedere schijf gelden twee verschillende percentages. Deze worden verdeeld in twee klassen: een klasse waar op 0,03% fictief rendement gerekend wordt (sparen) en een klasse waar op 5,69% fictief rendement gerekend wordt (beleggen). Hoe hoger de schijf, hoe meer van je spaargeld onder de tweede klasse valt. Kortom: hoe meer geld je bezit, hoe hoger de belasting die je betaalt. Voor het gemak werken we hier vanaf nu met een gemiddeld fictief rendement. Dat zijn de twee percentages met elkaar verrekend.

De gemiddelde fictieve rendementen (in 2021) zijn als volgt:

Schijf 1: 1,898%
Schijf 2: 4,501%
Schijf 3: 5,69%

Over dit fictieve rendement wordt vervolgens een bepaald percentage aan belasting geheven. In 2021 bedraagt dit percentage 31%.

Dat klinkt waarschijnlijk alsnog verwarrend. Daarom nog een voorbeeld ter verduidelijking. Stel, je beschikt in 2021 na aftrek van de belastingvrijstelling over 50.000 euro spaargeld. Voor het gemak nemen we aan dat je geen andere vormen van vermogen in box 3 hebt. We kijken eerst naar de schijf. 50.000 euro bevindt zich nog net in schijf 1. Dat wordt dus de schijf waarmee we gaan rekenen. De overheid verwacht dat je een deel van je vermogen spaart en belegt. Ze nemen aan dat je hier rendement uit ontvangt. Het gemiddelde rendement dat de overheid verwacht dat je ontvangt, bedraagt 1,898%. De overheid verwacht dus dat je (50.000 x 0,01898 =) 949 euro aan rendement ontvangt dit jaar. Waarschijnlijk is dat niet het geval. Misschien ontvang je niet eens rendement, maar verlies je alleen maar geld door de negatieve spaarrente. Toch moet je hier voor het gemak van uitgaan. Over jouw fictieve rendement, in dit geval dus 949 euro, wordt belasting geheven. Dat is in 2021 31%. Dit bedrag mag je in jouw voordeel in hele euro’s afronden. Dat betekent dat je in dit voorbeeld (949 x 0,31 =) 294 euro aan vermogensbelasting betaalt.

Inhoud vermogensbelasting (buiten spaargeld om)

De vermogensbelasting wordt over meer geheven dan alleen spaargeld. De gehele inhoud van box 3 wordt belast. Dat betekent dat ook inkomsten uit beleggen tot de vermogensbelasting behoren. Maar ook spaargeld dat je thuis bewaart of spaargeld van je kinderen moet meegerekend worden. En dat is natuurlijk jammer, want als je niet gebruikmaakt van alternatieven voor sparen, groeit je geld niet. En die alternatieven zijn er volop.

Laat je geld groeien met automatisch beleggen

Automatisch beleggen is een goede manier om je geld in beweging te krijgen. Voor automatisch beleggen is geen voorkennis vereist. Beleggingsexperts of slimme software doen de beleggingen voor jou. Zo minimaliseer je het risico bij beleggen en ontvang je een rendement dat vele malen hoger is dan de hoogste rente op spaargeld. We kunnen verschillende beleggingsvormen onderscheiden:

  • Forex trading. Hier wordt er door software automatisch belegd in diverse valuta. Aan de hand van kleine waardeverschillen wordt geld verdiend. Instappen is al mogelijk vanaf 1.000 euro. Deze vorm heeft een historisch rendement van 3 tot 9% per maand.
  • Masternodes. Hier beleg je volledig automatisch in crypto masternodes. Het beheer van de mastermodes ligt bij cryptospecialisten. Je kunt al starten vanaf 500 euro. Deze vorm heeft een historisch rendement van 11% per maand.
  • Investeren in crypto. Bij deze variant investeert een betrouwbare partij voor jou in cryptocurrency, zoals de bitcoin. Starten is al mogelijk vanaf 10 euro. Deze vorm heeft een historisch rendement van 3000% per jaar.
  • Fysiek zilver en goud. Door de jaren heen zijn deze edelmetalen alleen maar in waarde gestegen. Daardoor vormt het een goede investering. Met 50 euro kun je al instappen. Deze vorm heeft een historisch rendement van 9% per jaar.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down